Określamy potrzeby

Pierwszym krokiem jest zapoznanie się ze specyfiką działalności Klienta i rozpoznanie jego potrzeb. Następny krok to przygotowanie propozycji najlepszego rozwiązania, wychodzącego naprzeciw oczekiwaniom Klienta.

Przedstawiamy wycenę

Po ustaleniu z Klientem zakresu usług jakim jest zainteresowany, przedstawiamy wstępną ofertę cenową. Następnie określamy szczegóły współpracy.

Podpisujemy umowę

Kolejnym etapem jest podpisanie umowy, która określa między innymi: zakres prac, czas realizacji oraz wynagrodzenie.

Jesteśmy w stałym kontakcie

Oferujemy naszym Klientom maksymalną ilość czasu, niezbędną do realizacji zadań w ramach świadczonych usług. Pozostajemy w stałym kontakcie telefonicznym
i mailowym.

Przewidujemy kontakty osobiste w siedzibie Klienta, szczególnie przy projektach związanych z rachunkowością zarządczą czy wdrożeniami systemów i procedur.

Dokumenty księgowe są nam przekazywane w formie oryginałów osobiście w siedzibie naszego biura, drogą pocztową lub poprzez firmę kurierską. Można także przekazywać dokumenty w formie skanów mailem lub przy użyciu elektronicznego systemu obiegu dokumentów

Przekazujemy informacje na temat płatności za podatki i ZUS-y za pośrednictwem maila, sms-a.