Profica  to   kancelaria księgowa, która świadczy  swoje usługi w oparciu  o doświadczenie i gruntowną wiedzę, ale  w połączeniu z nowoczesnym spojrzeniem na zagadnienia finansowo-księgowe

Naszym Klientom proponujemy  szeroki zakres usług księgowych, pozwalający na outsourcing księgowości, który daje możliwość zrezygnowania z konieczności budowania działu finansowo-księgowego w ramach wewnętrznych struktur ich firmy.

Czym jest outsourcing usług księgowych?

Outsourcing księgowy polega na powierzeniu funkcji księgowych zewnętrznej firmie i skupienie się na swoim głównym zajęciu, aby dążyć do satysfakcjonującego rozwoju biznesu. Outsourcing może być częściowy lub całkowity. Można delegować na zewnątrz swojej organizacji część zadań pionu księgowego (np. pozostawić w firmie funkcje płatności zobowiązań)  lub wszystkie, obejmujące nawet rachunkowość zarządczą, kontroling księgowy, organizację obiegu dokumentów w firmie, wdrażanie procedur księgowych  czy wsparcie przy wdrażaniu systemów informatycznych .

Ogromną zaletą outsourcingu jest to, że przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z zatrudnianiem specjalistów, szkoleniami personelu, zapewnianiem zastępstw, nakładami na systemy informatyczne niezbędne do obsługi finansowo-księgowej. Nie musi śledzić zamieniających się przepisów w zakresie prawa podatkowego i prawa pracy.

W ramach usług outsourcingu oferujemy naszym Klientom maksymalną ilość czasu , niezbędną do realizacji powierzonych zadań. Pozostajemy w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym. Przewidujemy kontakty osobiste w siedzibie klienta, szczególnie przy projektach związanych funkcjami objętymi przez całkowity outsourcing księgowy Wrocław jest miastem gdzie najaktywniej prowadzimy nasze działania, ale oferta outsourcingu jest skierowana do przedsiębiorców z całego Dolnego Śląska.

Dokumenty księgowe są nam przekazywane w formie oryginałów osobiście w siedzibie naszego biura rachunkowego, drogą pocztową lub poprzez firmę kurierską. Można także przekazywać dokumenty w formie skanów mailem lub przy użyciu elektronicznego systemu obiegu dokumentów.
 

W naszej ofercie również: