Kluczem do sukcesu każdej firmy jest posiadanie długookresowych strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Następnie realizowanie założeń takiej strategii, monitorowanie efektów tej realizacji i wprowadzanie ewentualnych zmian w przyjętych założeniach. Niezbędną częścią składową takiej koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem jest kontroling księgowy.

Skuteczne planowanie

Aby możliwe było stworzenie długofalowej strategii działania potrzebna jest gruntowna znajomość aktualnej kondycji przedsiębiorstwa. Kontroling księgowy umożliwia, w kontekście planistycznym, dostarczenie niezbędnych informacji pozwalających na określenie bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, które będą stanowiły punkt wyjścia do opracowania realnych planów działania  umożliwiających osiągnięcie wyznaczonych celów

Umiejętne sterowanie

Często przedsiębiorcy skupiają się w swoich analizach tylko na sferze kosztów. Nie przykładają wystarczającej wagi do analizy korelacji kosztów i osiąganych przychodów. Nie wiedzą na czym naprawdę zarabiają. Kontroling finansowy pozwala precyzyjnie wyróżnić najbardziej zyskowne obszary działalności przedsiębiorstwa, ale też wskazać obszary, których rentowność uległa pogorszeniu. Kontroling odpowie też na pytanie, czy poniesione inwestycje  zaczęły już przynosić spodziewane zyski, a jeśli nie to dlaczego?

Nasza Kancelaria wprowadzi do Twojego przedsiębiorstwa kontroling księgowy w pełni dostosowany do określonych przez Ciebie oczekiwań. Co więcej pomożemy Ci w wykreowaniu tych oczekiwań. W ten sposób znajdziesz się na prostej drodze do  maksymalnego zwiększenia zysków Twojej firmy.

Kontrola

Po określeniu obszarów, które mają być objęte kontrolingiem finansowym, należy opracować system kontroli księgowej. Do tego zadania niezbędne jest opracowanie, wdrożenie i stosowanie odpowiednich zasad rachunkowości i procedur księgowych. Tylko dzięki prężnie działającej księgowości kontroling może przedstawić na czas osobom zarządzającym przedsiębiorstwem rzetelne raporty.

Posiadamy gruntowną wiedzę nie tylko na temat jak powinien funkcjonować, ale też jak wprowadzić do firmy nowoczesny kontroling księgowy Wrocław stanowi jeden z najważniejszych obszarów działalności naszej kancelarii, gdzie pomagamy przedsiębiorcom zaimplementować planowanie biznesowe i kontrolowanie efektów prowadzonych działań. Serdecznie zapraszamy do współpracy i zapoznania się z pozostałymi usługami księgowymi, aby zracjonalizować funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
 

W naszej ofercie również: