STANDARDOWE USŁUGI KSIĘGOWE

Każdemu z naszych Klientów dajemy możliwość bezpośredniego, codziennego kontaktu z księgowym, który obsługuje jego firmę i zna specyfikę jej działalności,                      a tym samym jest w stanie zaproponować optymalne rozwiązania w zakresie księgowości i podatków.

ZAAWANSOWANE USŁUGI I ROZWIĄZANIA

Opracowywanie planu kont i polityki rachunkowości zgodnie z indywidualnymi potrzebami Klienta

Każde przedsiębiorstwo wraz ze swoim rozwojem staje przed potrzebą coraz szybszego dostępu do pełnej informacji o wynikach finansowych swojej działalności. Proponowane w ramach naszych usług rozwiązania niewątpliwie stwarzają możliwość przeniesienia księgowości z kategorii niezbędnego kosztu w obszar użytecznych narzędzi w prowadzeniu codziennego biznesu.

INDYWIDUALNA KONFIGURACJA ZAKRESU USŁUG

Każdy Klient przy naszej pomocy, może indywidualnie skonfigurować zakres usług, z których będzie korzystał. Może wybrać pełen outsourcing księgowy „szyty” na miarę jego firmy lub skorzystać z usług głównego księgowego. W ramach funkcji głównego księgowego zapewniamy codzienny kontakt telefoniczny i mailowy oraz wizyty w biurze Klienta, których częstotliwość ustalamy z Klientem w zależności od jego potrzeb.
Dla Klientów niemających problemów z bieżącą księgowością, ale potrzebujących wsparcia przy raportowaniu do grupy, na GPW, oferujemy usługi specjalisty
ds. sprawozdawczości
.

Gwarantujemy ciągłość świadczonych usług poprzez zapewnienie profesjonalnego zastępstwa. Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem rachunkowym.